Adres

Instytut Maszyn Przepływowych PAN

ul. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk, Polska

Telefon

+48 58 5225 264

E-mail

lbrenkacz@imp.gda.pl
www.imp.gda.pl