Jestem rzeczoznawcą SIMP oraz członkiem PTDT.

Od 2010 roku jestem członkiem SIMP (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich). Przez kilka lat byłem prezesem Studenckiego Koła SIMP przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Od 13 kwietnia 2022 jestem członkiem zarządu SIMP (Koła przy Politechnice Gdańskiej). SIMP jest dobrowolną demokratyczną, samorządną i trwałą organizacją użyteczności społecznej, zrzeszającą ok. 10 000 inżynierów i techników mechaników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych. 

       Jestem rzeczoznawcą SIMP w dziedzinach:

  • 202 – Wytrzymałość materiałów i konstrukcji
  • 506 – Cieplne maszyny przepływowe
  • 117 – Techniki informatyczne

Od 2019 roku jestem członkiem stowarzyszenia PTDT (Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Technicznej). Od 17 grudnia 2021 jestem członkiem komisji rewizyjnej. PTDT jest interdyscyplinarnym towarzystwem naukowo-technicznym osób współdziałających w rozwoju i rozpowszechnianiu diagnostyki technicznej w Polsce.

W latach 2019 – 2022 byłem członkiem Rady Naukowej IMP PAN. Rada Naukowa jest organem Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk. Rada Naukowa określa profil instytutu, uwzględniając kierunki rozwoju światowej nauki, przyjmuje programy badań oraz określa warunki współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi.

W latach 2017 – 2020 byłem członkiem organizacji ASME (Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników). ASME jest to amerykańskie stowarzyszenie grupujące specjalistów w zakresie inżynierii mechanicznej założone w 1880 roku. Liczy około 120 tysięcy członków w przeszło 150 krajach świata.