Jestem organizatorem i opiekunem merytorycznym studiów podyplomowych.

Studia podyplomowe Ocena stanu technicznego maszyn z wykorzystaniem analiz komputerowych i technik pomiarowych są organizowane przez Ateneum - Szkołę Wyższą w Gdańsku we współpracy z Instytutem Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk.
 Gdańska Uczelnia - Ateneum Szkoła Wyższanew logo imp2
 Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj
Celem studiów podyplomowych jest przekazanie słuchaczom aktualnej i praktycznej wiedzy dotyczącej analizy komputerowej i przeprowadzania pomiarów pozwalających na ocenę stanu technicznego maszyn. Przedstawione zostaną informacje z zakresu posługiwania się nowoczesnymi programami wspomagającymi proces modelowania i analizy konstrukcji (MES), komputerowej symulacji zagadnień mechaniki, obliczeń wytrzymałości maszyn oraz nowoczesnych technik oceny stanu dynamicznego maszyn (analiza modalna, analiza drgań), analizy cieplnej oraz analizy przepływów.
Zaprezentowane zostaną przykłady wykorzystania nowoczesnych metod pomiarowych (z zastosowaniem przepływomierzy, akcelerometrów, czujników przemieszczenia, siły, ciśnienia oraz temperatury). Przedstawione zostaną metody pomiarów za pomocą szybkiej kamery oraz kamery termowizyjnej.
 Prowadzącymi zajęcia będą pracownicy Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk, którzy rozwiązują problemy w przemyśle, przy wykorzystaniu nowoczesnych metod badawczych. Prezentowana wiedza będzie zilustrowana licznymi praktycznymi przykładami rozszerzonymi o problemy zaproponowane przez słuchaczy studiów podyplomowych.
Studia podyplomowe kierowane są do absolwentów kierunków politechnicznych, w szczególności do:
  • kadry technicznej oraz inżynierskiej zajmującej się zagadnieniami utrzymania ruchu w zakładach,
  • pracowników komórek diagnostycznych,
  • pracowników innych działów, np. mechanicznych, pomiarów i automatyki,
  • pracowników działów produkcyjnych oraz inżynieryjnych (np. dział testów).