Technical reports

2020

 • Ł. Breńkacz, B. Puchalski and N. Szewczuk-Krypa. "Wyznaczanie współczynników sztywności i tłumienia łożysk foliowych dla różnych średnic łożysk". IMP PAN. Techn. Rep. 374. 2020. [More]
 • Ł. Breńkacz, R. Kędra and W. Janicki. "Badania laboratoryjne aktuatorów w podwyższonych i obniżonych temperaturach". IMP PAN. Techn. Rep. 373. 2020. [More]
 • Ł. Breńkacz, P. Bagiński and G. Żywica. "Opracowanie graficzne i interpretacja wyników badań eksperymentalnych łożyska foliowego przeprowadzonych z zastosowaniem szybkiej kamery". IMP PAN. Techn. Rep. 260. 2020. [More]
 • Ł. Breńkacz, Ł. Witanowski, N. Szewczuk-Krypa and M. Drosińska-Komor. "Testy i optymalizacja różnych sposobów sterowania aktywnego łożyska foliowego". IMP PAN. Techn. Rep. 89. 2020. [More]
 • Ł. Breńkacz, A. Maurin and R. Kędra. "Badania laboratoryjne aktuatorów, które mogą być wykorzystane w budowie aktywnego łożyska foliowego". IMP PAN. Techn. Rep. 37. 2020. [More]

2019

 • Ł. Breńkacz and M. Bogulicz. "Analiza dynamiczna wirnika sprężarki o mocy 8.5 kW - część 1.". IMP PAN. Techn. Rep. 1209. 2019. [More]
 • Ł. Breńkacz, P. Bagiński and M. Bogulicz. "Wstępne analizy fluid structures interaction (FSI) aktywnego łożyska foliowego". IMP PAN. Techn. Rep. 1208. 2019. [More]
 • Ł. Breńkacz, P. Bagiński and M. Bogulicz. "Analiza statyczna wybranych wersji geometrii sprężarek". IMP PAN. Techn. Rep. 1207. 2019. [More]
 • Ł. Breńkacz. "Wykorzystanie narzędzi Trello oraz Slack do optymalizacji pracy zespołowej". IMP PAN. Techn. Rep. 1206. 2019. [More]
 • Ł. Breńkacz. "Obliczenia statyczne wirnika turbosprężarki". IMP PAN. Techn. Rep. 1205. 2019. [More]
 • Ł. Breńkacz. "Wykorzystanie programu Mendeley do pracy grupowej nad bibliografią w artykułach naukowych". IMP PAN. Techn. Rep. 1204. 2019. [More]
 • Ł. Breńkacz, P. Bagiński and M. Bogulicz. "Wstępne analizy numeryczne aktywnego łożyska foliowego". IMP PAN. Techn. Rep. 1145. 2019. [More]
 • Ł. Breńkacz, M. Bogulicz and G. Żywica. "Analiza i optymalizacja systemu łożyskowania wirnika turbogeneratora ORC o mocy 10 kW z uwzględnieniem obciążeń działających na tarczę wirnikową i generator". IMP PAN. Techn. Rep. 135. 2019. [More]
 • Ł. Breńkacz, A. Maurin and R. Kędra. "Przegląd i zestawienie aktuatorów możliwych do zastosowania w aktywnym łożysku foliowym z uwzględnieniem ich zakresu stosowalności". IMP PAN. Techn. Rep. 125. 2019. [More]
 • Ł. Breńkacz, Ł. Witanowski, N. Szewczuk-Krypa and M. Drosińska-Komor. "Opis i implementacja różnych metod sterowania aktywnego łożyska foliowego". IMP PAN. Techn. Rep. 561. 2019. [More]
 • Ł. Breńkacz, Ł. Witanowski, M. Drosińska-Komor and N. Szewczuk-Krypa. "Przegląd i zestawienie algorytmów możliwych do zastosowania w aktywnym łożysku foliowym z uwzględnieniem możliwego sposobu ich implementacji". IMP PAN. Techn. Rep. 126. 2019. [More]

2018

 • Ł. Breńkacz, G. Żywica, M. Bogulicz and B. Czoska. "Wstępna analiza właściwości dynamicznych wirnika z łożyskami gazowymi turbogeneratora ORC o mocy 10 kW". IMP PAN. Techn. Rep. 1163. 2018. [More]
 • P. Lampart et al.. "Wykonanie dokumentacji technicznej turbiny dla projektu ORC". IMP PAN. Techn. Rep. 968. 2018. [More]
 • Ł. Breńkacz. "Eksperymentalne wyznaczanie współczynników dynamicznych łożysk w szerokim zakresie prędkości obrotowych, uwzględniając prędkość rezonansową oraz prędkości przy których występowała niestabilność hydrodynamiczna". IMP PAN. Techn. Rep. 42. 2018. [More]
 • M. Bogulicz, Ł. Breńkacz and G. Żywica. "Matematyczne modelowanie ułożyskowania i dynamiki docelowej wersji układu wirującego mikroturbogeneratora o mocy do 30 kWel". IMP PAN. Techn. Rep. 160. 2018. [More]
 • Ł. Breńkacz, P. Bagiński and G. Żywica. "Wizyjna analiza przemieszczeń podzespołów łożyska foliowego". IMP PAN. Techn. Rep. 486. 2018. [More]

2017

 • Ł. Breńkacz. "Badania eksperymentalne w celu wyznaczenia współczynników dynamicznych dwóch łożysk hydrodynamicznych". IMP PAN. Techn. Rep. 30. 2017. [More]
 • G. Żywica, M. Bogulicz, Ł. Breńkacz and B. Czoska. "Wstępny dobór systemu łożyskowania i analiza właściwości dynamicznych wirnika turbogeneratora o mocy 1 kW". IMP PAN. Techn. Rep. 125. 2017. [More]
 • G. Żywica, M. Bogulicz, Ł. Breńkacz and B. Czoska. "Dobór systemu łożyskowania wirnika turbogeneratora ORC o mocy 1 kW". IMP PAN. Techn. Rep. 215. 2017. [More]
 • Ł. Breńkacz. "Eksperymentalne wyznaczanie współczynników dynamicznych dwóch łożysk hydrodynamicznych oraz weryfikacja otrzymanych wyników". IMP PAN. Techn. Rep. 234. 2017. [More]
Results 1 - 25 of 71