Złożony wniosek patentowy: Aktywne łożysko foliowe [Patent application filed: Active foil bearing]

  • Łukasz Breńkacz
  • Paweł Bagiński
  • Artur Andrearczyk
Abstract:
Application no. P.432714
Year:
2020
Type of Publication:
Patent
Filing date:
2020-01-27
Issue date:
0000-00-00
Filing date:
2020-01-27
Issue date:
0000-00-00
Claims:
Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk