Wykonuję projekty 3D maszyn wirnikowych oraz obliczenia dynamiczne i wytrzymałościowe. Interesuję się diagnostyką maszyn, używam metod numerycznych (Metody Elementów Skończonych) oraz prowadzę badania eksperymentalne. Pracuję nad problemami związanymi z dynamiką wirników i doborem łożysk do wysokoobrotowych turbin energetycznych. Badania prowadzone przeze mnie dotyczą łożysk hydrodynamicznych, gazowych, tocznych oraz foliowych. Jestem rzeczoznawcą SIMP oraz autorem i współautorem kilku ekspertyz wykonanych dla przemysłu, oraz ponad 70 opracowań wewnętrznych. Jestem również autorem około 70 publikacji naukowych (w tym książki wydanej w wydawnictwie Wiley) oraz dwóch patentów na wynalazek. Prowadzę zajęcia z przedmiotów konstrukcja maszyn (wykłady) oraz grafika inżynierska (wykłady i laboratoria) na Akademii WSB. Prowadziłem również zajęcia z przedmiotów drgania w diagnostyce maszyn (wykłady i laboratoria) oraz turbiny energetyczne (wykłady) dla doktorantów szkoły letniej i zimowej w ramach projektu CenMAT. Uczestniczyłem w 9 projektach badawczych, a w dwóch z nich jako kierownik.

 

Jestem inżynierem mechanikiem, który projektuje różne urządzenia, są to np. stanowiska laboratoryjne związane z inżynierią mechaniczną. Wykonywałem badania eksperymentalne polegające na pomiarach drgań i temperatury. Jestem również inżynierem informatykiem i pisze własne skrypty obliczeniowe związane np. z przetwarzaniem sygnałów (najczęściej w programie Matlab). W rozprawie doktorskiej badałem właściwości łożysk hydrodynamicznych, czyli ich współczynniki sztywności i tłumienia na podstawie badań eksperymentalnych oraz analiz numerycznych. W pracy zawodowej wykonywałem eksperymentalne i numeryczne analizy modalne (np. w programie Abaqus lub LMS Test.Lab), osiowanie oraz wyważanie. Wykonywałem nagrania szybką kamerą i analizowałem zarejestrowane drgania.