Konferencje naukowe i wygłoszone referaty

 • 15th SIRM – European Conference on Rotordynamics, "Changes in the friction torque of an active foil bearing", Darmstadt, Niemcy, 22–24.02.2023.
 • 7th International Congress on Technical Diagnostics, “Fractal dimension in the diagnosis of rotating machinery – based on numerical analysis”, Radom, Polska, 14-16.2022
 •  9th Wdzydzeanum Workshop on Fluid – Solid Interaction, “Talking into account fluid-structure interactions in the basic control model of an active foil bearing”, Wdzydze Kiszewskie, Polska, 5–10.09.2021.
 • SIRM 2021 – Dynamics of Rotating Machines, “Dynamics of a rotor supported by active foil bearings – a numerical study“, Gdańsk, Poland (online), 17–19.02.2021,
 • The 15th International Conference on Motion and Vibration Control MoVic 2020, “The basic control model of an active foil bearing”, Niigata, Japan (online), 8–11.12.2020.
 • SIRM 2019 – 13th International Conference on Dynamics of Rotating Machines, “Analysis of displacements in a gas foil bearing using an ultra-high-speed camera”, Copenhaga, Dania, 1315.02.2019.
 • IFToMM 2018 Rotordynamics, „Selection of the bearing system for a 1 kW ORC microturbine”, Rio de Janeiro, Brazylia, 2327.09.2018.
 • Dynamical Systems – theory and applications 2017, ”The experimental determination of bearings dynamic coefficients in a wide range of rotational speeds, taking into account the resonance and hydrodynamic instability”, Łódź, Polska, 1114.12.2017.
 • 31st Workshop on Turbomachinery 2017, “Bearings for 1 kW ORC microturbine”, Drezno, Niemcy, 46.10.2017.
 • ASME TURBO EXPO Turbomachinery Technical Conference & Exposition 2017, “Comparison of experimentally and numerically determined dynamic coefficients of the hydrodynamic slide bearings operating in the nonlinear rotating system”, Charlotte, Północna Karolina, USA, 2630.2017.
 • Schwingungen in rotierenden Maschinen SIRM 2017, “The experimental identification of the dynamic coefficients for two hydrodynamic journal bearings”, Graz, Austria, 1517.02.2017.
 • XLIV Ogólnopolskie Sympozjum Diagnostyka Maszyn Diagnostics 2017 Eksperymentalne wyznaczanie współczynników dynamicznych łożysk hydrodynamicznych – badania wstępne, Wisła, Polska, 26.0202.03.2017.
 • 12th International Symposium SYMKOM 2016, „An experimental investigation to determine bearing dynamic coefficients of two hydrodynamic bearings using impulse responses”, Gdańsk, Polska, Po prezentacji Komit Naukowy Konferencji przyznał nagrodę: „First prize in Young Researchers’ Award Competition„, 1819.10.2016.
 • XLIII Ogólnopolskie Sympozjum Diagnostyka Maszyn 2016 Analiza właściwości dynamicznych turbiny 700 kW pracującej w obiegu ORC, Wisła, Polska, 29.0204.03.2016.
 • XX Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, Numeryczne wyznaczanie liniowych i nieliniowych współczynników sztywności i tłumienia poprzecznych łożysk hydrodynamicznych, Jurata, Polska, 1620.05.2016.
 • XLII Ogólnopolskie Sympozjum Diagnostyka Maszyn 2015, Impulse method for determining stiffness, damping and mass coefficients of bearings (originally in Polish: Metoda impulsowa wyznaczania współczynników sztywności, tłumienia i masy łożysk), Wisla, Poland, 02.0303.03.2015.
 • XVI Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, Analiza modalna konstrukcji stanowiska badawczego dynamiki małogabarytowych wirników przy wykorzystaniu wzbudników drgań. Część I. Badania eksperymentalne, Jurata, Poland, 1418.05.2012.
 • XXXIX Ogólnopolskie Sympozjum Diagnostyka Maszyn 2012, Analiza modalna konstrukcji podpierającej stanowiska badawczego dynamiki małogabarytowych wirników. Część druga – badania symulacyjne, Wisla, Polska, 0510.03.2012.
 • XV Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, Weryfikacja doświadczalna analizy numerycznej stanowiska do badania silników wiatrowych, Jurata, Polska, 913.05.2011.
 • XV Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, Modeling of bathscaph’s screw propeller – Experiments on Kort nozzle, Jurata, Polska, 0913.05.2011.
 • 14th International Symposium of students and young mechanical engineers: Advances in chemical and mechanical engineering, Estimation of zero buoyancy of the bathyscaphe. Pneumatic buoyancy control of the bathyscaphe, Gdańsk, Polska, 0507.05.2011.
 • XVI International conference of student circles and XXVIII Sejmik SKN, Transmisja obrazu oraz sterowanie batyskafem, Wroclaw, Poland, University of Life Sciences in Wroclaw, 1213.05.2011.
 • XIV Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, Uniwersalne stanowisko do badania elementów siłowni wiatrowych – rozważania koncepcyjne, Jurata, Poland, 1014.05.2010.
 • XIII Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, Stanowisko do badania systemów łożyskowania wirników szybkoobrotowych Jurata, Polska, 1115.05.2009.