Publikacje (wszystkie)

2024

 • B. Zima i Ł. Breńkacz. "Guided wave propagation in debonding detection in CFRP-reinforced steel plate-like structures", Ocean Engineering, Tom. 298. 2024, pp. 117215. [Więcej] [Wersja cyfrowa] [Bibtex]
 • J. Blaut i Ł. Breńkacz. Analysis of rotating machines using entropy of dispersion [Analiza maszyn wirnikowych za pomocą entropii dyspersji]. G. Peruś i Ł. Konieczny ed. Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej, Politechnika Śląska. 2024. [Więcej] [Wersja cyfrowa] [Bibtex]
 • O. Dolna i Ł. Breńkacz. "Patent: Metoda projektowania i optymalizacji parametrów geometryczno-przepływowych konfuzora o innowacyjnym nieliniowym profilu [Method for the design and optimisation of geometric and flow parameters of a confuser with an innovative non-linear profile]", Patent P.449064, 0000-00-00. [Więcej] [Wersja cyfrowa] [Bibtex]
 • O. Dolna i Ł. Breńkacz. "Patent: Metoda projektowania i optymalizacji parametrów geometryczno-przepływowych konfuzora o liniowym profilu [Method for the design and optimisation of geometric and flow parameters of a linear profile confuser]", Patent P.449043, 0000-00-00. [Więcej] [Wersja cyfrowa] [Bibtex]
 • O. Dolna i Ł. Breńkacz. "Patent: Metoda projektowania i optymalizacji parametrów geometryczno-przepływowych dyfuzora o innowacyjnym nieliniowym profilu [Method for the design and optimisation of geometric and flow parameters of a diffuser with an innovative non-linear profile]", Patent P.449062, 0000-00-00. [Więcej] [Wersja cyfrowa] [Bibtex]
 • O. Dolna i Ł. Breńkacz. "Patent: Metoda projektowania i optymalizacji parametrów geometryczno-przepływowych dyfuzora o liniowym profilu [Method for the design and optimisation of geometric and flow parameters of a linear profile diffuser]", Patent P.449061, 0000-00-00. [Więcej] [Wersja cyfrowa] [Bibtex]

2023

 • P. Ziółkowski, M. Drosińska-Komor, J. Głuch i Ł. Breńkacz. "Review of methods for diagnosing the degradation process in power units cooperating with renewable energy sources using artificial intelligence", Energies, Tom. 16, August, 2023, pp. 6107. [Więcej] [Wersja cyfrowa] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz. Współczynniki dynamiczne łożysk [Bearing dynamic coefficients], tom. 37, Wydawnictwo Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, 2023. [Więcej] [Wersja cyfrowa] [Bibtex]
 • K. Kuligowski i Ł. Breńkacz. "Surfująca turbina wodna [Surfing water turbine]", Patent P.446564, 0000-00-00. [Więcej] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz, P. Bagiński i A. Andrearczyk. "Patent: Sposób zmiany geometrii łożyska oraz łożysko foliowego [Patent application filed: The method of changing the geometry of the bearing and the foil bearing]", 2023-02-06. [Więcej] [Wersja cyfrowa] [Bibtex]

2022

 • Ł. Breńkacz i J. Blaut. Fractal dimension in the diagnosis of rotating machinery – based on numerical analysis. Radom, Poland. 2022. [Więcej] [Wersja cyfrowa] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz et al. "Research on linear actuators for active foil bearings", Materials, Tom. 15. 2022, pp. 5694. [Więcej] [Wersja cyfrowa] [Bibtex]
 • Ł. Witanowski, Ł. Breńkacz, N. Szewczuk-Krypa, M. Drosińska-Komor i B. Puchalski. "Comparable analysis of PID controller settings in order to ensure reliable operation of active foil bearings", Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability, Tom. 24. 2022, pp. 377-385. [Więcej] [Wersja cyfrowa] [Bibtex]
 • M. Drosińska-Komor, J. Głuch, Ł. Breńkacz i P. Ziółkowski. "On the use of selected 4th generation nuclear reactors in marine power plants", Polish Maritime Research, Tom. 29. 2022, pp. 76-84. [Więcej] [Wersja cyfrowa] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz, P. Bagiński, M. Adamowicz i S. Giziewski. "Failure analysis of a high-speed induction machine driven by a SiC-inverter and operating on a common shaft with a high-speed generator", Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability, Tom. 24. 2022, pp. 177-185. [Więcej] [Wersja cyfrowa] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz i P. Bagiński. "Patent: Łożysko ze zmienną geometrią [Patent application filed: Bearing with variable geometry]", 0000-00-00. [Więcej] [Wersja cyfrowa] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz i P. Bagiński. "Patent: Układ oraz sposób sterowania aktywnym łożyskiem foliowym [The arrangement and the method of controlling the active foil bearing]", 2022-04-08. [Więcej] [Wersja cyfrowa] [Bibtex]

2021

 • Ł. Breńkacz i N. Szewczuk-Krypa. Taking into account fluid-structure interactions in the basic control model of an active foil bearing. P. Ziółkowski i B. Kraszewski ed. Wdzydze Kiszewskie, Poland. 2021. [Więcej] [Wersja cyfrowa] [Bibtex]
 • R. Rumin, J. Blaut i Ł. Breńkacz. Koncepcja układu do automatycznego wyważania [The concept of the automatic balancing system]. Institute of Applied Mechanics. 2021. [Więcej] [Wersja cyfrowa] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz. Bearing Dynamic Coefficients in Rotordynamics: Computation Methods and Practical Applications, John Wiley & Sons Ltd., 2021. [Więcej] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz, Ł. Witanowski, M. Drosińska-Komor i N. Szewczuk-Krypa. "Research and applications of active bearings: A state-of-the-art review", Mechanical Systems and Signal Processing, Tom. 151. 2021, pp. 107423. [Więcej] [Wersja cyfrowa] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz, P. Bagiński i G. Żywica. "Experimental research on foil vibrations in a gas foil bearing carried out using an ultra-high-speed camera", Applied Sciences, Tom. 11. 2021, pp. 878. [Więcej] [Wersja cyfrowa] [Bibtex]

2020

 • Ł. Breńkacz, N. Szewczuk-Krypa, Ł. Witanowski i M. Drosińska-Komor. The basic control model of an active foil bearing. 2020. [Więcej] [Wersja cyfrowa] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz, B. Puchalski i N. Szewczuk-Krypa. "Wyznaczanie współczynników sztywności i tłumienia łożysk foliowych dla różnych średnic łożysk". IMP PAN. Oprac. wew. nr 374. 2020. [Więcej] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz, R. Kędra i W. Janicki. "Badania laboratoryjne aktuatorów w podwyższonych i obniżonych temperaturach". IMP PAN. Oprac. wew. nr 373. 2020. [Więcej] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz, P. Bagiński i G. Żywica. "Opracowanie graficzne i interpretacja wyników badań eksperymentalnych łożyska foliowego przeprowadzonych z zastosowaniem szybkiej kamery". IMP PAN. Oprac. wew. nr 260. 2020. [Więcej] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz, Ł. Witanowski, N. Szewczuk-Krypa i M. Drosińska-Komor. "Testy i optymalizacja różnych sposobów sterowania aktywnego łożyska foliowego". IMP PAN. Oprac. wew. nr 89. 2020. [Więcej] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz, A. Maurin i R. Kędra. "Badania laboratoryjne aktuatorów, które mogą być wykorzystane w budowie aktywnego łożyska foliowego". IMP PAN. Oprac. wew. nr 37. 2020. [Więcej] [Bibtex]
 • J. Blaut i Ł. Breńkacz. "Application of the Teager-Kaiser energy operator in diagnostics of a hydrodynamic bearing", Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability, Tom. 22. 2020, pp. 757–765. [Więcej] [Wersja cyfrowa] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz, P. Bagiński i J. K. Korbicz. "Vibration damping of the anti-vibration platform intended for use in combination with audio/music devices", Journal of Vibroengineering, Tom. 22. 2020, pp. 578-593. [Więcej] [Wersja cyfrowa] [Bibtex]
 • G. Żywica, T. Kaczmarczyk, Ł. Breńkacz, M. Bogulicz, A. Andrearczyk i P. Bagiński. "Investigation of dynamic properties of the microturbine with a maximum rotational speed of 120 krpm – predictions and experimental tests", Journal of Vibroengineering, Tom. 22, 03, 2020, pp. 298-312. [Więcej] [Wersja cyfrowa] [Bibtex]

2019

 • G. Żywica, Ł. Breńkacz i M. Bogulicz. Optimization of the bearing system for a micro-power turbogenerator with a rotational speed up to 120,000 rpm. Copenhagen, Denmark : Proceeding of the 13th International Conference on Dynamics of Rotating Machines. 2019. [Więcej] [Wersja cyfrowa] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz i M. Bogulicz. "Analiza dynamiczna wirnika sprężarki o mocy 8.5 kW - część 1.". IMP PAN. Oprac. wew. nr 1209. 2019. [Więcej] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz, P. Bagiński i M. Bogulicz. "Wstępne analizy fluid structures interaction (FSI) aktywnego łożyska foliowego". IMP PAN. Oprac. wew. nr 1208. 2019. [Więcej] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz, P. Bagiński i M. Bogulicz. "Analiza statyczna wybranych wersji geometrii sprężarek". IMP PAN. Oprac. wew. nr 1207. 2019. [Więcej] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz. "Wykorzystanie narzędzi Trello oraz Slack do optymalizacji pracy zespołowej". IMP PAN. Oprac. wew. nr 1206. 2019. [Więcej] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz. "Obliczenia statyczne wirnika turbosprężarki". IMP PAN. Oprac. wew. nr 1205. 2019. [Więcej] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz. "Wykorzystanie programu Mendeley do pracy grupowej nad bibliografią w artykułach naukowych". IMP PAN. Oprac. wew. nr 1204. 2019. [Więcej] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz, P. Bagiński i M. Bogulicz. "Wstępne analizy numeryczne aktywnego łożyska foliowego". IMP PAN. Oprac. wew. nr 1145. 2019. [Więcej] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz, M. Bogulicz i G. Żywica. "Analiza i optymalizacja systemu łożyskowania wirnika turbogeneratora ORC o mocy 10 kW z uwzględnieniem obciążeń działających na tarczę wirnikową i generator". IMP PAN. Oprac. wew. nr 135. 2019. [Więcej] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz, A. Maurin i R. Kędra. "Przegląd i zestawienie aktuatorów możliwych do zastosowania w aktywnym łożysku foliowym z uwzględnieniem ich zakresu stosowalności". IMP PAN. Oprac. wew. nr 125. 2019. [Więcej] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz, Ł. Witanowski, N. Szewczuk-Krypa i M. Drosińska-Komor. "Opis i implementacja różnych metod sterowania aktywnego łożyska foliowego". IMP PAN. Oprac. wew. nr 561. 2019. [Więcej] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz, Ł. Witanowski, M. Drosińska-Komor i N. Szewczuk-Krypa. "Przegląd i zestawienie algorytmów możliwych do zastosowania w aktywnym łożysku foliowym z uwzględnieniem możliwego sposobu ich implementacji". IMP PAN. Oprac. wew. nr 126. 2019. [Więcej] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz, G. Żywica i M. Bogulicz. "Selection of the oil-free bearing system for a 30 kW ORC microturbine", Journal of Vibroengineering, Tom. 21, 03, 2019, pp. 318-330. [Więcej] [Wersja cyfrowa] [Bibtex]

2018

 • Ł. Breńkacz, G. Żywica, M. Bogulicz i B. Czoska. "Wstępna analiza właściwości dynamicznych wirnika z łożyskami gazowymi turbogeneratora ORC o mocy 10 kW". IMP PAN. Oprac. wew. nr 1163. 2018. [Więcej] [Bibtex]
 • P. Lampart et al.. "Wykonanie dokumentacji technicznej turbiny dla projektu ORC". IMP PAN. Oprac. wew. nr 968. 2018. [Więcej] [Bibtex]
 • G. Żywica, P. Bagiński i Ł. Breńkacz. "Dynamika i diagnostyka maszyn wirnikowych – lata badań i doświadczeń [Dynamics and Diagnostics of rotating machinery – years of research and experience]", Analiza właściwości dynamicznych mikroturbin energetycznych [Analysis of dynamic properties of energy microturbines]. 2018. [Więcej] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz, G. Żywica i M. Bogulicz. "Numerical analysis of the rotor of a 30 kW ORC microturbine considering properties of aerodynamic gas bearings", Mechanics and Mechanical Engineering, Tom. 22. 2018, pp. 425-435. [Więcej] [Wersja cyfrowa] [Bibtex]
 • Ł. Breńkacz, G. Żywica i M. Bogulicz. Selection of the Bearing System for a 1 kW ORC Microturbine. Springer, Cham. 2018. [Więcej] [Wersja cyfrowa] [Bibtex]
 • G. Żywica, Ł. Breńkacz i P. Bagiński. Dynamic interactions in the rotor-bearing-support structure system of the multi-stage ORC microturbine. 2018. [Więcej] [Wersja cyfrowa] [Bibtex]
Wyników 1 - 50 z 151