Numeryczne wyznaczanie liniowych i nieliniowych współczynników sztywności i tłumienia poprzecznych łożysk hydrodynamicznych [Numerical estimation of linear and nonlinear stiffness and damping coefficients of journal hydrodynamic bearings]

  • Łukasz Breńkacz
  • Grzegorz Żywica
Rok:
2016
Typ publikacji:
Materiały pokonferencyjne
Seria:
51-56
Wydawca:
Wojskowa Akademia Techniczna [Military Technical Academy]
Addres:
Jurata, Poland
Organizacja:
XX Międzynarodowa szkoła komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji [XX International school of computer-aided design, manufacturing and operation]
Miesiąc:
16-20.05.2016