• 2011 – 2016 Studia doktoranckie, Politechnika Gdańska, dziedzina: Nauki Techniczne, dyscyplina: Mechanika i Budowa Maszyn, Specjalizacja: Dynamika Maszyn. Rozprawa doktorska została wyróżniona przez Radę Naukową Instytutu Maszyn Przepływowych PAN.
  • 2014 – 2015 Studia podyplomowe, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Polska, „Menedżer Projektów Badawczo-Rozwojowych”.
  • 2008 - 2013 Studia inżynierskie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, Polska, kierunek studiów: Informatyka, spejcalność: Inżynieria systemów informatycznych.
  • 2009 – 2011 Studia magisterskie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, Polska, kierunek studiów: Mechanika i Budowa Maszyn, specjalność: Inżynierskie Zastosowanie Komputerów w Budowie Maszyn.
  • 2005 – 2009 Studia inżynierskie, Uniwersytet Warmińsko Mazurski, Olsztyn, Polska, kierunek studiów: Mechanika i Budowa Maszyn, Studia ukończone z wyróżnieniem.